29 May 2024,
TANTIRI
  Tantiri's Leestip


Noodzakelijk Verlies- Judith Viorst

In dit boek legt Judith Viorst uit dat
werkelijke groei altijd samen gaat met verlies.
Dat klinkt heel vervelend, maar dit betekent ook dat
elk verlies tot groei kan leiden. Het is een kunst om
voor deze kans tot groeien open te staan.

"Voor het verwerven van inzicht in ons leven [..]
is het wezenlijk dat we inzicht hebben in
de manier waarop we met verlies omgaan."


email: info@tantiri.com
Tantiri is een handelsnaam van Enelex Innovation B.V.
De inhoud van de site is Copyright © 2024 van Tantiri