14 July 2024,
TANTIRI
  Privacy Statement Tantiri

Tantiri neemt uw privacy serieus en zal uw persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over activiteiten en producten van Tantiri, om uw bestellingen te verwerken of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan de hierboven beschreven gebruikt, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Op uw verzoek kunt u uw gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Neem dan contact met ons op.

Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld om te voldoen aan wettelijke vereisten. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorverkocht of aan derden ter beschikking gesteld voor eigen gebruik.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de workshopactiviteiten of voor wettelijke verplichtingen.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Tantiri is een handelsnaam van Enelex Innovation B.V.

versie 10 augustus 2018


email: info@tantiri.com
Tantiri is een handelsnaam van Enelex Innovation B.V.
De inhoud van de site is Copyright © 2024 van Tantiri