14 July 2024,
TANTIRI
  Tantiri's Book Recommendation:


Levenslessen - Elisabeth Kubler-Ross & David Kessler

Aan het eind van hun leven komen mensen tot het inzicht
dat ze nog het een en ander hadden willen doen.
Soms kan het nog, soms niet. Het uitstel heeft te lang geduurd.
Je hoeft niet te wachten tot je op je sterfbed ligt.
Je kunt nu al doen wat je in dit leven beslist zou willen doen.

"Als we ons leven werkelijk geleefd hebben,
willen we het niet overdoen. Spijt hebben we van
het leven dat we niet geleefd hebben."


email: info@tantiri.com
Tantiri is a trade name of Enelex Innovation B.V.
The content of this site is Copyright ©2024 by Tantiri