05 December 2023,
TANTIRI
  Tantiri's Citaat van de maand

Als ik ergens heen moet waar veel mensen zijn, als ik moet glimlachen, vriendelijk doen tegen bekenden, kennis moet maken met onbekenden, als het hele gezelschap zwelgt in het geklets, als ik beleefd moet opletten, hetgeen een vorm is van onoplettendheid, dan komen er opvliegingen over me, voel ik me kwetsbaar, moe, verward door mijn lijfelijk bestaan, omdat me een te grote portie van de overigen ten deel gevallen is.

Gyorgy Konrad, Zonsverduistering


email: info@tantiri.com
Tantiri is een handelsnaam van Enelex Innovation B.V.
De inhoud van de site is Copyright © 2023 van Tantiri