05 December 2023,
TANTIRI
  Tantiri's Citaat van de maand

Een streep.
Ik trok een streep:
tot hier.
nooit ga ik verder dan tot hier.

Toen ik verderging
trok ik een nieuwe streep
en nog een streep.

De zon scheen
en overal zag ik de mensen,
haastig en ernstig,
en iedereen trok een streep
iedereen ging verder.

TOON TELLEGEN


email: info@tantiri.com
Tantiri is een handelsnaam van Enelex Innovation B.V.
De inhoud van de site is Copyright © 2023 van Tantiri